Languages: Cz 


Spolek Bejachad provozuje židovské předškolní zařízení pro děti ve věku 1-6 let. V rámci našeho zařízení nabízíme celodenní židovskou i obecnou výchovu a odbornou péči o děti v souladu s požadavky na dětské skupiny dle zákona 247/2014 ve třech věkových kategoriích: 1-2 roky, 2-3 roky (Dětská skupina Mladší Bejachad) a dětskou skupinu Bejachad pro děti ve věku 3-6 let. Program starší a částečně i mladší skupiny probíhá v českém i hebrejském jazyce.

Provozní doba zařízení je 7,30-16,30 hod, s možností prodloužení za příplatek.

Bejachad je umístěn v krásných nových prostorech, s košer stravováním a mnoha atraktivními možnostmi pro děti předškolního věku, jako je prostorná zahrada, krásné hřiště přímo v areálu, tělocvična v objektu či divadelní sál a parkoviště pro přivezení či odvezení dětí.

V Bejachadu se o děti starají zkušené učitelky a chůvy, které splňují naše nejpřísnější nároky na pečující osoby v židovském předškolním zařízení. Hebrejsky mluvící učitelky jsou Izraelky, česky mluvící učitelky či chůvy jsou rodilé Češky s odborným vzděláním a praxí dle zákonných požadavků.

Přístup k výchově a výuce je v Bejachadu založen na vlastní zkušenosti dětí s opravdovým a samozřejmým každodenním židovstvím - děti zde judaismus prožívají. Na Chanuku zapalují každý den Chanukový svícen, na Pesach “uklízejí” a hledají „chámec“, aby se společně poté sešly u sederového stolu, na Šavuot zkoušejí brkem a inkoustem psát na svitek písmenka Tóry...
Hledáte-li pro své děti vřelé židovské prostředí, v němž získají v kruhu svých nových kamarádů nenásilnou formou i základy judaismu, jste zde správně. Pro více informací o provozu školičky Bejachad kontaktujteMgr. Hanu Královou, tel: 731 573 305, email: ganbejachad@gmail.com


Civic Association Bejachad operates a Jewish day kindergarten and nursery — for children aged 1-6, „gan Bejachad“. In this facility, we offer all-day Jewish and general education in accordance with the requirements of the Ministry of Education and specialized care for children in two age categories: 1-3 and 3-6 years old. Instruction for both groups is in Czech and Hebrew.

Opening hours: 7.30 a.m. to 4.30 p.m.

Bejachad is located in a beautiful newly renovated building. Children are provided with kosher meals and the building also includes many attractive opportunities for children of preschool age, such as large garden with a beautiful playground, gym or an assembly hall where children can perform for the parents or have music lessons with piano.

In Bejachad, only experienced teachers who have met our strict requirements for teachers in a Jewish pre-schoolcare institution, take care of our children. Hebrew-speaking teachers are native Israelis, Czech-speaking teachers are native Czechs with professional teaching qualifications and experience.

Our education and teaching concept is based on personal experience of children with real and everyday Judaism - kids are experiencing Judaism as an implied practice. They kindle the Hanukkah candle on each day of Hanukkah, they "clean" and look for chametz before Passover to sit then together at the seder table, trying to write letters from the Torah on a scroll during Shavuot ...

If you are looking for a warm Jewish environment for your children in which they will receive the foundations of Judaism in a circle of their new friends and in a natural way, you are at the right place.

For more information about Bejachad pre-school please contact coordinator Mgr. Hana Králová, tel: 731 573 305, email: ganbejachad@gmail.com


Общественное объединение Беяхад проводит еврейское образовательное обучение для детей от 1 года до 6 лет.

Ясли - сад Беяхад. В рамках обучения ппредлагаем каждодневную еврейскую и обычную программы в соответствии с требованиями минестерства образования и профессиональным уходом за детьми в двух возрастных категориях: 1-3 и 3-6 лет. Часы работы: 7.30-16.30

Беяхад расположен в красивом новом помещении, с кошерной едой и множеством мероприятий для детей дошкольного возраста. В диспозиции игровая площадка, спорт зал, театральный зал.

В Беяхад с детьми работают опытные воспитатели, которые осуществляют наши строжайшие требования педагогов в еврейском дошкольном образовании. Говорящие на иврите воспитатели из Израиля, говорящие на чешском воспитатели со специальным педагогическим образованием и практикой.

Подход к обучению основан на опыте детей с настоящим, естественным, каждодневным еврейством - здесь дети пережиают иудаизм. На Хануку зажигают каждый день ханукальную свечу, на Песах "убирают" и ищат квасное, чтобы потом вместе собраться у праздничного стола. На Ша- вуот пробовали писать пером и чернилами на свитке буквы Торы... и т.д.

Если вы ищите для детей теплую еврейскую атмосферу в кругу новых друзей с непринужденной формой обучения основам иудаизма - вы в правильном месте.
Developed & Designed by SES Studio © All rights reserved to Gan Bejachad ®