Languages: Cz 


 • Do dětské skupiny Bejachad přijímáme děti ve věku 3-4 roky, do DS Mladší Bejachad děti ve věku 1-2 roky, samostatně chodící. Děti, které nastupují poslední rok předškolní docházky, k řádné docházce od září 2023 nepřijímáme.
 • Kapacita DS Bejachad je 11 dětí a DS Mladší Bejachad 17 dětí.
 • V případě uvolnění místa je možné i přijetí během školního roku.
 • Uzávěrka přihlášek je 5.5.2023, rozhodnutí o přijetí zašleme emailem do 31.5.2023. (u většiny dětí bude známo během několika dní, ale budeme čekat na výsledky z MŠ, do kterých se hlásí některé ze starších dětí).
 • Podmínkou nástupu je potvrzení od pediatra o řádném očkování dítěte a jeho zdravotním stavu. Rodič také předkládá potvrzení o zaměstnání, evidenci na ÚP, studiu či čestné prohlášení OSVČ.
 • U rodin, jejichž děti v minulosti nenavštěvovaly některou z dětských skupin Bejachad, je součástí přijímacího řízení osobní pohovor.
 • O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka předškolního zařízení společně se statutárními zástupci zřizovatele – Výborem spolku Bejachad, z.s. V případě, že počet přihlášených dětí bude vyšší než kapacita dětských skupin, budou uchazeči přijati na základě následujících kritérií:
  • V rodině jsou respektovány židovské tradice
  • Rodina je aktivní v rámci židovské komunity
  • Dítě má či mělo v minulosti v dětských skupinách spolku Bejachad sourozence
  • Rodiče jsou členy židovských organizací (zejména ŽOP)
  • Rodiče jsou zaměstnanci židovských institucí
  • Možná spolupráce se školkou

Za dětské skupiny Mgr. Hana Králová, ředitelka
Za zřizovatele Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D., předsedkyně Výboru spolku Bejachad

Developed & Designed by SES Studio © All rights reserved to Gan Bejachad ®