Languages: Cz 


Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Financování této služby je zajišťováno s využitím státního příspěvku na provoz dětských skupin – částka školkovného je pro děti do 3 let věku státem zastropována na maximální sazbě 5060 Kč měsíčně (státní příspěvek je vyšší než pro děti starší).

Děti do tří let věku (s překryvem do 31.srpna po 3.narozeninách):
5000 Kč /měsíc (plná docházka)
4300 Kč /měsíc (docházka 3x týdně)

Děti starší tří let:
6000 Kč /měsíc (plná docházka)

Jednorázové školkovné:
350 Kč /den (u dětí do tří let věku max. do výše 5000 Kč / měsíc)

Během měsíců července a srpna (tzv."letní školka") platí děti, které dětskou skupinu během školního roku nenavštěvovaly, částku 1750 Kč / týdenní turnus (děti do tří let věku max. do výše 5000 Kč / měsíc).

Členové ŽOP mohou v případě nepříznivé sociální situace požádat sociální oddělení ŽOP o finanční příspěvek.

Stravné zahrnuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a činí 77 Kč/den.

Za příplatek 200 Kč/ měsíc (případně 300 Kč za dvě děti) si rodiče plně adaptovaných dětí mohou zvolit odpolední prodloužení do 17 hodin (kromě pátků).

Při absenci větší než 50% ze zdravotních důvodů mohou podat rodiče dítěte žádost ředitelce školky, podloženou lékařským potvrzením, o odpuštění části školkovného za daný měsíc. Je-li žádost vyhodnocena jako oprávněná, mají nárok na jednorázovou slevu na školkovném v maximální výši 25% (při absenci úplné maximálně 50%) z ceny běžného školkovného. Při absenci u částečné docházky lze dny po dohodě s učitelkami / koordinátorkou nahradit, v tomto případě není možné uplatnit slevu. Absence z důvodů židovských a státních svátků se nenahrazuje.

Zápisné činí 2000 Kč za první dítě a 1000 Kč za každé další dítě z rodiny, jejíž děti již měly kdykoliv v minulosti docházku v předškolním zařízení Bejachad.

Pokud budete mít přeplatek či nedoplatek, obdržíte tuto informaci začátkem následujícího měsíce na email, abyste si částku mohli odečíst (nebo ji přičíst) z následujícího měsíce.

Rodiče jsou zodpovědní za odhlašování obědů jakožto i přihlašování v případě náhradního dne, a to pomocí online formuláře či na telefonním čísle 731 606 342 nejpozději do 9:30 téhož dne, později pouze na dny následující.

Pokud potřebujete pomoci s individuálním výpočtem či máte další dotazy, pište na ganbejachad@gmail.com. Školné musí být zaplaceno do 15. dne v měsíci na účet číslo 2700835673/2010 nebo v hotovosti.

Developed & Designed by SES Studio © All rights reserved to Gan Bejachad ®